Kan man skada sig när man tränar rodd?

Ja, precis som när det gäller andra sporter och idrotter kan man skada sig när man tränar rodd. Det ska dock kommas ihåg att risken är mycket låg så länge man värmer upp och tränar på ett bra sätt.

Vilka skaderisker finns?

Det handlar ofta om att man helt enkelt inte värmer upp ordentligt, eller om att man tränar för hårt. Det kan också vara förslitningsskador eller skador som uppstår av rena olyckshändelser. Inom alla sporter kan det förekomma sårskador och blåmärken och så även här. Om man tar det lugnt brukar det dock inte uppstå några allvarligare skador.

Bli återställd efter en skada

Om man skadas under en roddträning eller -tävling och det bara är en överansträngning brukar den ganska snart gå över efter lite vila. Det är dock viktigt att man inte börjar träna för hårt eller för tidigt. Även om man känner sig bra är det klokt att ta det lugnt ett litet tag till. Om man varit hos läkare med sin skada och denne sagt att man inte ska träna under en viss tid bör man absolut följa de riktlinjerna.

Rodd som rehabilitering

Om man skadats på annat sätt eller om man har smärta i kroppen kan rodd i lugn takt ofta användas som rehabilitering. Personer med knäproblem, olika fysiska handikapp, människor med ryggvärk och flera andra kan rekommenderas rodd som träningsform eller motionsform för att bli bättre. När man ror har man en lite rullande sits som bidrar till att mjuka upp muskler och leder.